07.08.2017 - 13.08.2017

Gemeindekalender
 
 
 
 
Mon, Aug 07 Die, Aug 08 Mit, Aug 09 Don, Aug 10 Fre, Aug 11 Sam, Aug 12 Son, Aug 13
07:00       
       
       
       
08:00       
       
       
       
09:00       
       
       
       
10:00       
       
       
       
11:00       
       
       
       
12:00       
       
       
       
13:00       
       
       
       
14:00       
       
       
       
15:00       
       
       
       
16:00 
16:00 - 17:30
     
      
      
      
17:00      
      
    
17:30 - 18:30
  
      
18:00      
      
       
       
19:00       
       
       
       
20:00       
       
       
       
21:00       
       
       
       
22:00