06.11.2017 - 12.11.2017

Gemeindekalender
 
 
 
 
Mon, Nov 06 Die, Nov 07 Mit, Nov 08 Don, Nov 09 Fre, Nov 10 Sam, Nov 11 Son, Nov 12
07:00       
       
       
       
08:00       
       
       
       
09:00     
09:00 - 17:00
 
      
      
      
10:00     
10:00 - 11:00
10:00 - 11:30
     
     
     
11:00      
      
      
      
12:00      
      
      
      
13:00      
      
      
      
14:00      
      
      
      
15:00      
      
      
      
16:00 
16:00 - 17:30
    
     
     
     
17:00      
      
    
17:30 - 18:30
  
      
18:00      
      
       
       
19:00       
       
       
       
20:00       
       
       
       
21:00       
       
       
       
22:00